REVIZIJA ReMar d.o.o. Zagreb je revizorska tvrtka registrirana za poslove revizije, poreznog savjetovanja, financijske analize i računovodstva i sudskog vještačenja.


Osnivanje

Tvrtka je osnovana 1995. godine i ovlaštena je revizorska tvrtka u Republici Hrvatskoj temeljem Rješenja Ministarstva financija Republike Hrvatske.

U 2013. društvo otvara podružnicu u Čakovcu.


Osnivači i partneri

Osnivač tvrtke je gospođa Vlasta Hautz-Maričić, dipl.oec., ovlašteni revizor i stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo.

Tijekom 2005. godine Društvu kao suvlasnik pristupa Dubravko Marković, dipl.oec., ovlašteni revizor i stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo.


Članstvo

Društvo je član Hrvatske revizorske komore.

Broj dozvole za obavljanje revizije:

Klasa: UP/I-470-01/06-02/94

Ur.broj: 442-01-07-03

Datum izdavanja: 19.02.2007. godine.

Stručan tim ljudi s višegodišnjim iskustvom s područja revizije, računovodstva, poreza i poslovnih financija pruža usluge na visoko profesionalnoj razini temeljeno na načelima i pravilima Kodeksa profesionalne etike revizora.

 

O nama

REVIZIJA ReMar d.o.o.


HR 10000 Zagreb,

Budmanijeva 1

tel. 01/ 6000-500

fax. 01/ 6000-516


Direktori:

Dubravko Marković

Ivana Manestar


Prokurist:

Vlasta Hautz-Maričić


Matični broj: 01118609

MBS: 080004066

OIB: 72373373001


Žiro-račun:

2500009-1101175150

kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.


Dozvola za obavljanje revizije:
Klasa: UP/I-470-01/06-02/94
Ur.broj.: 442-01-07-03
Datum: 19.02.2007. godine od Hrvatske revizorske komore


Dozvola za obavljanje vještačenja:
Broj: 4 Su-1191/09
Datum: 23.09.2009. godine

od Županijskog suda u Zagrebu